Værd at vide om el

Arbejde på lavspændingsnettet

Arbejder på lavspændingsnettet tilhørende Nord Energi Net A/S

 

Generel tilladelse:

I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen "Drift af elforsyningsanlæg" afsnit 5, kap. 4.6.2 gives hermed generel tilladelse til, at aut. elinstallatører udfører følgende opgaver på lavspændingsnettet:

• udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskab og luftledningsmast
• tilslutning og fjernelse af kabelstikledninger i luftledningsmast
• tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskab
• vedligeholdelse af gade- og vejbelysningsinstallationer

Tilslutninger af stikledninger skal udføres i overensstemmelse med Fællesregulativet 2014, Del B -Installation og tilslutning.

I forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatøren sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver visse pligter vedrørende personalets kyndighed, værktøj og udrustning, som det fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser i afsnit 5.

Elinstallatører indkøber og ajourfører selv Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5. 


kabler.jpg


Alle opgaver, der ikke er omfattet af generel tilladelse til højre, må kun udføres af elinstallatører efter aftale med driftsvagten hos Nord Energi Net A/S.

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk