Driftsinfo el

Du kan tjekke indmeldte strømafbrydelser ved at søge i informationsportalen fra Dansk Energi, hvor større driftsforstyrrelser indrapporteres. Vælg mellem at se afbrydelserne på et kort eller en liste.

 

Knap kort afbryd

 

Knap liste afbryd

 

Hjælp til selvhjælp

  • Har du kontrolleret, om dit HPFI relæ i din gruppetavle er koblet ud?
  • Har du kontrolleret, om der er sikringer i din gruppetavle, som er sprunget?
  • Tjek informationsportalen for at se om vi har indrapporteret en fejl på din adresse.
  • Kontakt din el-leverandør hvis du ikke har strøm og der ikke er registreret noget i informationsportalen.


Fejlmeldinger

Fejlmelding af strømsvigt, kabelskabe, gadelys o.a.

 

Besked om strømafbrydelser via sms/e-mail

Bor du i Nord Energi Nets forsyningsområde har du mulighed for at få besked via sms/e-mail i forbindelse med planlagte strømafbrydelser i ledningsnettet. 
 

 

Knap tilmeld sms


 

Du kan tilmelde flere mobilnumre til samme adresse og tilmelde dig flere adresser hvis du for eksempel har et sommerhus eller erhvervs-adresse i vores område.

 

Hvis du vil afmelde et mobilnummer/ e-mail adresse skal du også bruge ovenstående link. Hvis du vil ændre mobilnummer/e-mail skal du først afmelde det du ikke ønsker længere og derefter tilmelde det nye.


 

 

 

 

station


Vagten hos Nord Energi er bemandet af 1-2 medarbejdere i dagtimerne.
 

Vagthavende er klar til at håndtere fejl, uanset de kommer via kontrol anlægget, eller det er meldinger fra forbrugerne.
 

Uden for arbejdstid stilles 

vagttelefon og alarm hjem til den vagthavende medarbejder. 
 

Vær opmærksom på, at der ved fejl i elnettet kan være mange som ringer, og vores vagt derfor ikke har mulighed for at besvare alle opkaldene.

 

 

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk