Gravning

Fællesgravning/ledningsejerkontakt

Nord Energi Net og Nord Energi Fibernet tilstræber at sende info/forespørgsel til de fleste "bløde" ledningsejere i større områder, hvor der planlægges gravning. I forespørgselen gives oplysninger om tracé, gravestart og entreprenør.

 

Såfremt den pågældende ledningsejer vil med i fællesgravningen, skal de selv kontakte og aftale nærmere med entreprenøren.

 

I forbindelse med indkaldelse til ledningsejermøde/byggemøder o. lign. kan der rettes henvendelse til Nord Energi pr. brevpost mærket "fællesgravning" eller pr. mail info@nordenergi.dk

 

 

Kabler-4.jpg


Ved forespørgsel/information omkring fællesgravning fra ledningsejere,  bedes mail info@nordenergi.dk benyttet, eller med alm. brevpost mærket "fællesgravning".   

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk