Fællesregulativet 2019Værd at vide om el

Fællesregulativet 2019

 

 

Nord Energi Net A/S har følgende tillægsbestemmelser til Fællesregulativet 2019:


FR 23    Strømtransformere:

23.4      Strømtransformere afpasses efter målesektionens største belastningsstrøm således: 

 

 Belastningsstrøm Strømtransformere
 Fra 80          til og med       315      A 300/5   A
 Fra 316        til og med       600      A 600/5   A
 Fra 601        til og med       1000    A 1000/5  A
 Fra 1001      til og med       1200    A 1200/5  A
 Over 1201 A aftales med Nord Energi Net A/S i hvert  tilfælde 

 

Strømtransformere leveres monteret i tavle og betales af forbrugeren. Til disse strømtransformere må kun tilsluttes elforsyningens måleudstyr.

 

Som strøm- og spændingsledninger anvendes nummererede 2,5 mm2 Cu ledninger. Udover denne nummerering mærkes de enkelte ledninger i begge ender med et nummer for hvilket af de to målesystemer, 1 eller 2, ledningerne tilhører. 

 

Efter 1. januar 2011 udleverer Nord Energi Net A/S ikke DIN-skinne målere.


Vedrørende tarifsikring/maximalafbryder i tavle indgang se under tilslutningsbidrag/priser. 

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk