Værd at vide om el

Fejlmelding ved strømsvigt

Fejlmelding ved strømsvigt

Oplever du strømsvigt, er det en god idé at undersøge, om naboen også er berørt. Er naboen ligeledes uden strøm fejlmeldes til:

Vagthavende på telefon 9924 5656.
 
Er kun din egen bolig berørt, kan fejlen eventuelt findes ved hjælp af vejledningen Strømsvigt – Hjælp til selvhjælp. 

Er sikringerne i orden, HFI-relæet indkoblet og naboen har strøm, kan fejlen meldes til:

Driftsvagten på telefon 9924 5656.

Påkørte kabelskabe
Ved fejlmelding af påkørte kabelskabe er det en stor hjælp, hvis kabelskabsnummeret oplyses.
De fleste kabelskabe er mærket "EL" og med vores logo og tlf. nummer. Vær opmærksom på at TV- og telefonskabe kan ligne et el-skab.


Fejl på gadelyset
Enkelte gadelamper ude af drift bedes fejlmeldt i den normale åbningstid mandag – fredag kl. 8.00 til 15.00 på telefon 99 24 56 56.
Bemærk at vi kun vedligeholder gadelys for Hjørring Kommune. I de øvrige kommuner i vort forsyningsområde skal fejl meldes til den pågældende kommune.

Svigt af gadelys i hele bydele bedes fejlmeldt hurtigst muligt til driftsvagten på telefon 9924 5656.

Vær opmærksom på at gadelyset ejes af den pågældende vejmyndighed, og at disse bestemmer omfanget af gadelyset samt tænd- og sluktider.

Tlf og tastatur 210x110


Driftsvagten er bemandet  24 timer i døgnet.

Henholdsvis af vagthavende hos Nord Energi  indenfor den normale arbejdstid og af Nord Energi´s hjemmevagt udenfor arbejdstiden samt i weekend og helligdage.

Ring på telefon 99 24 56 56 for hurtig hjælp i tilfælde af strømsvigt.

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk