Værd at vide om el

Honorering af udkald til elinstallatører

Hvor kunder mangler forsyning fra Nord Energi Net A/S.

 

Udkald ved manglende el-forsyning:

Udkald  hvor Nord Energi Net A/S er bekendt med en strømafbrydelse honoreres ikke.

 

Udkald, hvor elinstallatøren konstaterer fejl i nettet, som Nord Energi Net A/S ikke er bekendt med, kan der betales efter takster i nedenstående tabel for udskiftning af sikring.

 

Udskiftning af stiklednings-sikringer:

Udskiftning af defekte stiklednings-sikringer, foranlediget af fejl i kundens installation eller stikledning og overbelastning, betales ikke af Nord Energi Net A/S.

 

Udskiftning af defekte sikringer, foranlediget af fx tæring i kabelskab, betales efter nedenstående takster:

 

 Inden for normal arbejdstid: 500,- kr.
 Uden for normal arbejdstid:  1200,- kr.
 + evt. udgifter til sikringer o. lign. 

Priserne er eksl. moms


Fejl og udskiftning af sikringer meldes til Driftvagten på tlf. 99 24 56 57.

Evt. faktura stiles til:

 

Nord Energi Net A/S
Ørstedsvej 2

9800 Hjørring


Faktura kan mailes til: fakturanet@nordenergi.dk

 

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk