Værd at vide om el

Hvad må installatører udføre

Som elinstallatør har du tilladelse til at udføre følgende opgaver på vores net:

  • Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe.
  • Isætning og udskiftning af sikringspasskrue (bundskrue) i sikringsliste/-element i kabelskabe.
  • Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe.


Husk, at når du udskifter en stikledningssikring, må den nye sikring ikke være højere end den du fjerner. Og vi anbefaler, at alle tre sikringer skiftes på én gang.


Nord Energi Net indskærper, at de elinstallatører, der udfører arbejdet, selv har ansvaret for at overholde gældende regler på området.


Alle opgaver, der ikke er omfattet af ovenstående tilladelse, må kun udføres af elinstallatører efter aftale med Vagten hos Nord Energi Net A/S.


Vagten kan kontaktes på følgende nummer: 99245656 (hele døgnet) eller på vagt@nordenergi.dk
Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk