Værd at vide om el

LedningsINFO

LedningsINFO er "selvbetjent ledningsoplysning" via Internettet. 

Siden må KUN bruges som vejledning vedrørende Nord Energi's ledningsanlæg og kortet er KUN til orientering. Der kan forekomme fejlplaceringer af ledninger.

Derfor:

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i arealer, på land eller i havbunden inden for søterritoriet, skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes. Gravearbejde på privat grund er også omfattet af forespørgselspligten.

 

Klik for at åbne LedningsINFO 
(brug Google Chrome som browser) 

Webgis kort 820x220 ledningsinfoPåvisning af kabler

Bemærk: Hvis du skal grave i nærheden af vores ledningsnet,  kan du få påvist kablerne samt få vejledning om vore kabelanlæg ved at kontakte os på telefon mellem kl. 8,00 - 14.00: 

 

9632 0250
 

Du kan også bestille påvisning ved at udfylde en formular.

 

For alle kabeltyper gælder, at Nord Energi kan kontaktes med mindst 8 hverdages varsel for nærmere påvisning af kablerne i.h.t. bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg (BEK nr 1112 af 18/08/2016).

Denne ydelse er gratis for alle typer elkabler og fiberbackbone. Private stikledninger og fibertracér påvises gerne, dog mod betaling. 

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk