Supplerende tilslutningsbestemmelser

 

Priser og gebyrer pr. 1. januar 2019

Værd at vide om el

Priser og gebyrer

Du finder vores prisliste vedrørende abonnement, tarif, tilslutningsbidrag samt gebyrer øverst til venstre på denne side.

 

Nord Energi Net A/S anvender Dansk Energis standardgebyrer for netselskaber.

 

I henhold til elforsyningsloven skal netselskabernes metoder til beregning af tariffer godkendes af Energitilsynet. Nord Energi Nets metoder er godkendt af Energitilsynet den 5. april 2017. Betaling ved tilslutning af ladestandere godkendt d. 29. maj 2018 af Forsyningstilsynet.
 

Nyt elmarked fra april 2016
Den 1. april 2016 indførtes den såkaldte engrosmodel på elmarkedet og siden den dato har handelsselskaberne haft al kundekontakt og sendt én samlet regning for både forbrug, nettransport, abonnement og afgifter til staten.
Derfor skal du som elkunde altid tage kontakt til din elhandler hvis du har spørgsmål til dit forbrug, din regning, skal melde flytning, opsige dit abonnement m.v.

 

Frit valg
Du kan selv bestemme hvem du vil have som elleverandør, altså hvem du vil købe strømmen hos, til gengæld ligger dit netselskab fast, da der kun er ét selskab, der ejer ledningsnettet hjem til din bolig.

På hjemmesiden elpris.dk kan du sammenligne priser på el og elprodukter samt skifte elleverandør/produkt, hvis du finder noget, der er bedre end det du har nu.


  

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk