3.forside-rapport08

Respektafstand til elnettet

Respektafstande for højspændingsluftledninger


Højspænding 10-40 kV


De røde linjer markerer de gældende respektafstande.

Feltet inden for den røde linje er tegnet som et snit, men skal selvfølgelig forstås som gældende langs hele linjen.


Der er ofte mulighed for at arbejde inden for respekt-afstandende, bare det sker i samarbejde med Nord Energi Net.


Spørg om det kan lade sig gøre.Højspænding 40-400 kV


Respektafstande for lavspændingsluftledninger (gælder også  for luftkabler)
De røde linjer er de gældende respektafstande. Feltet inden for den røde linje er tegnet som et snit, men skal selvfølgelig forstås som gældende langs hele linjen.


Der er ofte mulighed for at arbejde indenfor respektafstandende, bare det sker i samarbejde med Nord Energi Net. 


Spørg om det kan lade sig gøre.


Respektafstandene skal også overholdes ved opsætning af træer og anden stor beplantning.


Respektafstande for elkabler


Støder du på advarselsbånd eller afdækningsmateriale, er du inden for respektafstanden. Stands gravningen og kontakt Nord Energi Net på 99 24 56 56.


Fremgangsmåde ved grave-, bore- og nedgravningsarbejde:


Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes hos Nord Energi. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse, skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for påvisning af eventuelle kablers og ledningers beliggenhed.


Kabelplaceringer i graveområdet skal klarlægges.


Eventuelt arbejde inden for respektafstandende skal aftales med Nord Energi Net.


De røde linjer markerer de gældende respektafstande. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med Nord Energi.


Elkabler ligger normalt i en dybde af 0,7-1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.Er ulykken sket - meldepligt


Ring til Nord Energi Net på telefon 99 24 56 56 hurtigst muligt


Underret om hvor ulykken eller uheldet er sket, hvad der er sket og om anlægget eventuelt skal afbrydes.


Er du alene med en tilskadekommen og skal være hos denne, mens der ventes på hjælp, bedes om muligt en forbipasserende om at underrette Nord Energi.


Underretning gives på telefon 99 24 56 56, eller eventuelt 112.


Afvent hjælp.


Sørg for, at ingen i mellemtiden kommer inden for:


10 m fra nedrevne højspændingsledninger

2 m fra nedrevne lavspændingsledninger

5 m fra overgravede kabler


Kilde: Pas på ledningerne og livet, Dansk Energi 2005.

wire

Gør arbejdet sikkert - kend respektafstandene -


Skader på elforsyningsanlæg medfører ofte, at forbrugerne er uden strøm i kortere eller længere tid, hvilket medfører produktionstab, gener for forbrugerne og risiko for ulykker.


Derfor bør der udvises omtanke og omhu, når der arbejdes i nærheden af elforsyningsanlæg.


Kontakt evt. Nord Energi Net for yderligere information.

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk