3.forside-rapport08

Respektafstand til elnettet


Det er altid entreprenørens/landmandens ansvar at planlægge arbejdet og sikre, at det kan udføres på forsvarlig vis.


Entreprenøren/landmanden skal:

  • Vurdere om respektafstandene kan overholdes
  • Søge ledningsoplysninger i www.LER.dk inden ethvert kabelarbejde
  • Kontakte netselskabet, hvis respektafstandene ikke kan overholdes
  • Indsende situationsplan til netselskabet ved større komplekst arbejde
  • Instruere alle, der skal udføre arbejde


Alle, der udfører arbejde i nærheden af elanlæg, skal kende:

  • Placeringen af luftledninger/kabler
  • Respektafstandene
  • Arbejdsinstrukser fra netselskabet
  • Kontaktoplysninger til netselskabet

Læs om respektafstande i folderen ”Pas på ledningerne og livet.


Stigning i antal graveskader

I Nord Energi Nets område er der sket en stigning i antallet af graveskader. Graveskaderne påvirker Nord Energi Nets økonomiske rammer og dermed vores ca. 97.500 andelshavere. Det er vigtigt, at vi alle passer på vores fælles værdier!


Vi kommer gerne på besøg og uddyber ovenstående.


Pas på ledningerne og livet

Der har indenfor det sidste år været flere alvorlige ulykker i forbindelse med arbejde nær højspænding. Det er vigtigt, at medarbejdernes viden er opdateret på området.


Dansk Energi har som et nyt tiltag lavet et E-kursus, som er målrettet til alle, som udfører arbejdsopgaver i nærheden af elforsyningens ledningsanlæg , fx entreprenører eller landmænd.

Arbejde i nærheden af strømførende kabler og luftledninger kan koste liv. Det tager kun 15 minutter at gennemføre kurset, og man lærer reglerne og de respektafstande, Sikkerhedsstyrelsen har fastsat. Tilmelding på Dansk Energis hjemmeside.
wire


Gør arbejdet sikkert - kend respektafstandene -


Skader på elforsyningsanlæg medfører ofte, at forbrugerne er uden strøm i kortere eller længere tid, hvilket medfører produktionstab, gener for forbrugerne og risiko for ulykker.


Derfor bør der udvises omtanke og omhu, når der arbejdes i nærheden af elforsyningsanlæg.


Kontakt evt. Nord Energi Net for yderligere information.


Klik for at hente folderen:PAS PÅ LEDNINGERNE OG LIVET

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk