Følgende bestemmelser er gældende:


Tilslutningsbestemmelser pr. 16. august 2018
Forside tilslutningsbestemmelser rettelse 160818

Supplerende tilslutningsbestemmelserStandardaftale om brug af distributionsnettet


Vilkår for serviceniveau 

Forside_rapport07

Tilslutnings- og leveringsbetingelser

Eksempel på tilslutning af parcelhus til Nord Energis net:

 

 • Den autoriserede elinstallatør, som skal lave installationen, tilmelder den nye installation til Nord Energi Net A/S. Elinstallationer må efter stærkstrømsbekendtgørelsen kun udføres af autoriserede elinstallatører.
 • Nord Energi Net A/S sender en regning på tilslutningsbidraget til bygherren.
 • Tilslutningsbidraget betales af bygherren. Bidraget skal være betalt, inden en elinstallation må tilsluttes til Nord Energi´s forsyningsnet.
 • Der kan dog etableres midlertidig forsyning inden tilslutningsbidraget er betalt.
 • Elinstallatøren færdigmelder installationen til Nord Energi Net A/S, når elarbejdet er færdigt.
 • Herefter opsætter Nord Energi Net/elinstallatøren den blivende måler, afprøver måleren og plomberer denne.

  Har du spørgsmål vedrørende målerforhold eller målerkontrol, kan henvendelse ske Nord Energi Net´s målerafdeling: 

  Installationsmester Peter Jensen, tlf. 99 24 56 40, pj@nordenergi.dk 

 

Tilslutningsbidrag/målere

Du kan finde Nord Energi´s tilslutningsbidrag på fanebladet Priser og gebyrer.


Ønskes yderligere oplysninger omkring tilslutningsbidrag, leveringsomkostninger, ring til Nord Energi Net tlf. 99 24 56 56

 

Mlerskift.jpg

Udskiftning af elmålere

 • Installationsafdelingen hos Nord Energi udskifter løbende elmålere i netområdet.
 • Udskiftningen er et led i den almindelige vedligeholdelse af målerparken.
 • Nord Energis målere indgår i statistisk kvalitets kontrol og målerne udskiftes i takt med at de falder for kontrollen
 • Nord Energis el-målere kan fjernaflæses


Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk