Værd at vide om el

Tilmelding/afmelding af driftsinfo

Du har mulighed for at få besked via sms/e-mail i forbindelse med fejlmeldinger i ledningsnettet. Du kan tilmelde din adresse via nedenstående link:


Tilmeld/afmeld alarmmeddelelser


Samme link bruges hvis du vil afmeldes eller fx ændre telefonnumre eller e-mailadresse.


Liste over driftsforstyrrelser og afbrydelser

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk