Værd at vide om el

Energispareforpligtelser

Netselskaberne skal iht. Energispareaftalen af 16. december 2016 medvirke til realisering af energibesparelser i slutforbruget af energi. Formålet er at fremme energieffektiviserende tiltag hos slutforbrugere af energi i Danmark.


Nord Energi har i 2018 opfyldt sin del af branchens energispareforpligtelse med energibesparelser på 13 GWh,


Gennem netselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et netselskab, før du går i gang med selve tiltaget.


Nord Energi Net A/S udfører ikke opgaven selv, men har indgået aftale med en aktør om løsning af opgaven. Nord Energi har indgået aftale med Dansk Energirådgivning A/S som aktør. Du kan læse mere om energispareaktiviteterne hos Dansk Energirådgivning A/S her.


Som slutbruger kan du kontakte en hvilken som helst aktør i forhold til at ansøge om tilskud til energiforbedrende tiltag.

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk