Værd at vide om el

Arbejde på lavspændingsnettet

Arbejder på lavspændingsnettet tilhørende Nord Energi Net A/S

 

Generel tilladelse:

I henhold til bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg (BEK nr. 1608 af 20/12/2017) kapitel 8, § 46 gives hermed generel tilladelse til, at autoriserede elinstallatørvirksomheder udfører følgende opgaver på lavspændingsnettet:

• Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskab af samme størrelse
• Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskab


Tilslutninger af stikledninger skal udføres i overensstemmelse med Fællesregulativet 2019, Del B - Installation og tilslutning.

I forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatøren sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver visse pligter vedrørende personalets kyndighed, værktøj og udrustning. Der henvises til BEK nr. 1608 af 20/12/2017 og DS/EN 50110.

kabler.jpg


Alle opgaver, der ikke er omfattet af generel tilladelse til venstre, må kun udføres af elinstallatører efter aftale med driftsvagten hos Nord Energi Net A/S.

Nord Energi Net A/S ● Ørstedsvej 2 ● 9800 Hjørring ● Telefon 99 24 56 56 ● info@nordenergi.dk